Skip to main content

M I M Ó Z A

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Andrej Olah | GRAU
  Filip Marčák | GRAU
  Matej Kurajda | GRAU
  Alexandra Májska
  Fotograf
  Matej Hakár
 • Bratislava

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 96m²

  Realizácia interiéru

  Osvetlenie
  Noxlight s.r.o.
  Podlahy
  3DECO s.r.o.
 • Autorský popis

  Mimóza, zmrzlináreň s kaviarňou je prevádzka v Bratislave, situovaná v nárožnom priestore v polyfunkčnom postmodernom objekte. Akcenty a kombinácie materiálov vytvárajú výraznú členitosť fasád. Základným konceptom priestoru bol preto presný opak, vytvorenie čistého jedno materiálového priestoru s jemným akcentom. Vychádzame z pôvodnej dispozície priestoru ktorú upravujeme a dopĺňame o zázemie. To ukrývame za ustupujúcu stenu v pôdorysnom sklone ako podklad celej scény priestoru, parafrázy komplikovanosti objektu. Základ materiality je jednoduchý, cementovou stierkou v jemnom tóne farby obaľujeme celý priestor - podlaha, steny, strop aj lavicu na sedenie. Bar, pracovný pult za barom a stoly pri lavici sú z nereze. Fialový farebný akcent vychádzajúci z koncepcie grafického dizajnu prevádzky sa v priestore objavuje v podobe vstupných dverí a taburetiek vychádzajúcich z tvaru „kopčeka zmrzliny" a jeho násobenia. Autormi grafického dizajnu sú Tereza Maco a Jozef Sklenka.

 • Author Description

  Mimóza, an ice cream parlor with a cafe, is an establishment in Bratislava, situated in a corner space in a multifunctional postmodern building. Accents and combinations of materials create a distinctive structure of the facades. The basic concept of the space was therefore the exact opposite, the creation of a clean one-material space with a subtle accent. We start from the original layout of the space, which we modify and add to the background. We hide this behind the receding wall in the ground plan slope as a basis for the entire scene of the space, a paraphrase of the complexity of the object. The basis of materiality is simple, we cover the entire space with a cement screed in a soft tone of color - floor, walls, ceiling and bench for sitting. The bar, the work counter behind the bar and the tables near the bench are made of stainless steel. The purple color accent based on the concept of the graphic design of the operation appears in the space in the form of entrance doors and stools based on the shape of an "ice cream scoop" and its multiplication. The authors of the graphic design are Tereza Maco and Jozef Sklenka.

Fotografie interiéru | Matej Hakár

M I M Ó Z A