Skip to main content

Tatralandia Reštaurácia

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Daria Bogacka | Libre Interior Design
  Spoluautor Projektu
  Tomáš Jakubašek | Libre Interior Design
  Fotograf
  Katarzyna Straube | Katarzyna Straube
 • Liptovský Mikuláš

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 47m²

  Realizácia interiéru

  Nábytok
  Libre Interior Design | Libre Interior Design
 • Autorský popis

  Naša spoločnosť Libre Interior Design mala tú česť zúčastniť sa fascinujúceho projektu premeny starej kinosály na modernú reštauráciu. Navrhli a zrealizovali sme vzrušujúci reštauračný priestor s rozlohou cca 47 m², čím sme reagovali na dopyt investora po väčšom počte miest na sedenie a priestor na raňajkové bufety.
  Hoci na začiatku sa projekt zdal byt jednoduchý, ale počas realizácie sme narazili na výzvy, ktoré si vyžadovali kreatívny prístup a flexibilitu. Zbúranie stien odhalilo existenciu veľkej elektrickej skrinky, ktorá nám stála v ceste. Napriek tomu, že to brzdilo naše plány, podarilo sa nám zachovať celistvosť dizajnu prerobením dekoratívnej steny, ktorá bola stredobodom nášho konceptu, pomocou materiálov rezaných v špeciálnych uhloch a osvetlených LED diódami, sme vytvorili stenu, ktorá slúžila nielen praktickému účelu , ale odkazuje aj na čaro okolia.
  Pri navrhovaní interiéru sme použili žiarivé lampy POTT, ktoré dodali reštaurácii jedinečný charakter. Na doplnenie nášho projektu sme sa rozhodli pre koberec od renomovaného dizajnéra Toma Dixona pre značku EGE. Tento jedinečný koberec dokonale ladil s našou atmosférou a farbami, pri zachovaní témy prírody a zeme, ktorá dokonale ladila s víziou reštaurácie. Je nám cťou, že náš projekt investor ocenil a dal nám veľkú dôveru najmä pri výbere vhodných produktov, čo ešte viac zdôrazňuje jedinečný charakter tejto reštaurácie.

 • Author Description

  Our company Libre Interior Design had the honor of participating in the fascinating project of transforming an old movie theater into a modern restaurant. We designed and implemented an exciting restaurant space with an area of ​​approx. 47 m², thus responding to the investor's demand for more seating and space for breakfast buffets.
  Although the project seemed simple at the beginning, during the implementation we encountered challenges that required a creative approach and flexibility. Tearing down the walls revealed the existence of a large electrical box that stood in our way. Although this hindered our plans, we managed to maintain the integrity of the design by redesigning the decorative wall that was central to our concept, using materials cut at special angles and illuminated by LEDs, we created a wall that not only served a practical purpose, but also referred to the charm of the surroundings.
  When designing the interior, we used bright POTT lamps, which gave the restaurant a unique character. To complement our project, we decided on a carpet from the renowned designer Tom Dixon for the EGE brand. This unique rug matched our atmosphere and colors perfectly, while maintaining a nature and earth theme that perfectly aligned with the restaurant's vision. It is an honor for us that the investor appreciated our project and gave us great confidence, especially in the selection of suitable products, which further emphasizes the unique character of this restaurant.

Fotografie interiéru | Katarzyna Straube

Tatralandia Reštaurácia