Skip to main content
 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Tomáš Stacho | STUDIO 20A
  Mário Ďuriš | STUDIO 20A
  Fotograf
  Aneta Holehesh
  Spoluautor Projektu
  STUDIO 20A - tím
 • Trnava

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 76m²

  Realizácia interiéru

  Osvetlenie
  Alojzia Kytková | DOM SVETLA
  Dekorácie
  Michaela Ďurišová | Artup Galéria
 • Autorský popis

  Interiér kaviarne a zároveň vinárne situovanej v historickom centre Trnavy je ukážkou sofistikovaného spojenia moderného dizajnu a historického charakteru. Dizajnérsky koncept sa sústredil na minimalistický štýl s industriálnymi prvkami, čím sa vytvoril harmonický a funkčný priestor, ktorý rešpektuje históriu budovy. Priestor je definovaný prírodnými materiálmi, ako sú drevo a betón, ktoré dodávajú interiéru príjemnú a teplú atmosféru. Svetlé steny a stropy sú kontrastované tmavým nábytkom, čím vzniká vizuálne dynamická a elegantná kompozícia. Jedným z centrálnych prvkov dizajnu sú umelecké diela s výraznými farebnými akcentmi. Tieto diela, umiestnené na bielych stenách s podsvietením, vytvárajú hlboký vizuálny dojem. Otvorené police a výklenky slúžia ako praktické a dekoračné riešenia. Interiér bol navrhnutý s dôrazom na flexibilitu a praktickosť. Mobilný nábytok, ako sú ľahko premiestniteľné stoly a stoličky, umožňuje rýchle prispôsobenie priestoru pre rôzne druhy podujatí. Vstavané lavice ponúkajú pohodlné sedenie a efektívne využitie priestoru. Špeciálnou pozornosťou je venovaná zachovaniu pôvodného muriva, ktoré je na niektorých miestach odhalené a konzervované, čím sa zachováva autentický historický charakter priestoru. Investorským zámerom bolo vytvoriť moderný, priateľský a funkčný priestor, ktorý by lákal širokú škálu klientely. Investor zdôrazňoval potrebu jednoduchého udržiavania a vysokú odolnosť použitých materiálov voči opotrebovaniu. Výzvou bolo aj rešpektovanie a integrácia historických prvkov budovy do moderného dizajnu bez zásadných zásahov do konštrukcie.

 • Author Description

  The interior of the cafe and wine bar located in the historical center of Trnava is an example of a sophisticated combination of modern design and historical character. The design concept focused on a minimalist style with industrial elements, creating a harmonious and functional space that respects the history of the building. The space is defined by natural materials such as wood and concrete, which give the interior a pleasant and warm atmosphere. Light walls and ceilings are contrasted with dark furniture, creating a visually dynamic and elegant composition. One of the central elements of the design are works of art with strong color accents. Placed on white walls with backlighting, these works create a deep visual impression. Open shelves and niches serve as practical and decorative solutions. The interior was designed with an emphasis on flexibility and practicality. Mobile furniture, such as easy-to-move tables and chairs, allows the space to be quickly adapted for different types of events. Built-in benches offer comfortable seating and efficient use of space. Special attention is paid to the preservation of the original brickwork, which is exposed and preserved in some places, thus preserving the authentic historical character of the space. The investor's intention was to create a modern, friendly and functional space that would attract a wide range of clientele. The investor emphasized the need for simple maintenance and the high wear resistance of the materials used. The challenge was also to respect and integrate the building's historical elements into the modern design without major interventions in the structure.

Fotografie interiéru | Aneta Holehesh

KAVINO