Skip to main content
 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Marek Abramovič | abrama architekti
  Fotograf
  Pavel Kudiváni
 • Bratislava

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 75m²

 • Autorský popis

  Priestor 3i bytu v centre mesta sa vyznačuje materiálovou a odtieňovou ľahkosťou. V rámci stavebných úprav došlo ku komplexnejšiemu riešeniu a úprave dispozície. Ako najväčší zásah bola realizoavaná nová poloha priestoru kuchyne, ktorá v návrhu tvorí spoločný priestor s obývacou miestnosťou. Tento spoločný priestor vznikol odstránením deliacich priečok oddeľujúcich priestory pôvodných izieb. Pôvodná poloha kuchyne je využívaná ako detská izba. Funkčne sa tak priestor rozdelil na dennú a nočnú zónu, obe spolu komunikujú prostredníctvom hygienického zázemia a vstupných priestorov.
  Dominantu priestoru tvorí nábytková zostava plynúca priečne priestorom bytu. Pôdorysne je umiestnená v centrálnom priestore celej dispozície a zasahuje tak do vstupných, chodbových či priesotrov spojenej obývacej izby s kuchyňou. V rámci zostavy sú integrované spotrebiče ako napr. sušička práčka chladnička... Zostava je prerušená je chodbovou komunikáciou. Na túto zostavu sa napájajú zvyšné nábytkové zostavy, či už je to kuchynská linka alebo obývačková TV zostava.
  Materiálovo sa byt vyznačuje spojením drevenej podlahy ukladanej do stromčekového vzoru v kombinácii s priznanými betónovými konštrukciami a nábytkovými zostavami v odtieňoch šedej.

 • Author Description

  The space of the 3i apartment in the city center is characterized by lightness of materials and shades. As part of the construction modifications, there was a more complex solution and modification of the layout. The biggest intervention was the new location of the kitchen space, which in the design forms a common space with the living room. This common space was created by removing the partitions separating the spaces of the original rooms. The original location of the kitchen is used as a children's room. Functionally, the space was thus divided into a day and a night zone, both of which communicate with each other through hygienic facilities and entrance areas.
  The dominant feature of the space is the furniture set flowing across the space of the apartment. The floor plan is located in the central space of the entire layout and thus extends into the entrance hall, corridor or space of the living room connected to the kitchen. The set includes integrated appliances such as dryer, washing machine, refrigerator... The set is interrupted by a corridor. The rest of the furniture sets are connected to this set, whether it is a kitchen unit or a living room TV set.
  In terms of materials, the apartment is characterized by the combination of a wooden floor laid in a tree pattern in combination with concrete structures and furniture sets in shades of gray.

Fotografie interiéru | Pavel Kudiváni

BYT TKN