Skip to main content

SHIVA Restaurant

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Nikoleta Adamcová | STUDIO 20A
  Mário Ďuriš | STUDIO 20A
  Fotograf
  Aneta Holehesh
  Spoluautor Projektu
  STUDIO 20A - tím
 • Trnava

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 126m²

  Realizácia interiéru

  Osvetlenie
  Alojzia Kytková | DOM SVETLA
 • Autorský popis

  Indická reštaurácia Shiva, nachádzajúca sa v Trnave, predstavuje dokonalú symbiózu autentického indického dizajnu a moderných architektonických princípov, ktoré majú za cieľ prilákať návštevníkov nielen svojou gastronomickou ponukou, ale aj jedinečnou atmosférou. Investor kládol dôraz na vytvorenie flexibilného a multifunkčného priestoru, ktorý dokáže adaptovať rôzne typy spoločenských udalostí, pričom integruje značné množstvo zelene a prírodných materiálov do interiéru. Dominantným prvkom sú vnútorné stromy a bohatá zeleň, ktoré prispievajú k vytvoreniu relaxačného a príjemného prostredia. Osvetlenie prostredníctvom ratanových lámp poskytuje teplé, rozptýlené svetlo, čím sa dosahuje intímna a útulná atmosféra. Tradičné stolovanie je doplnené o barové sedenie pri oknách a komfortné lavicové sedenie. Použitie prírodných materiálov, ako drevo na podlahy a obklady stien, ratan na stoličky a lampy, a bambus na dekorácie, vytvára ekologický charakter priestoru. Recyklovaný drevený obklad na stenách, pochádzajúci z predchádzajúcej prevádzky, nielenže prispieva k udržateľnosti, ale aj k autentickému vzhľadu reštaurácie. Police s indickými dekoráciami dodávajú priestoru hlboký kultúrny kontext a autentickosť. Dizajnovým riešením sú aj stropné plachty, ktoré vizuálne znižujú výšku stropu a zároveň skrývajú technické zariadenia vzduchotechniky. Návrh reštaurácie Shiva kombinuje moderné architektonické prvky s tradičnými indickými elementmi, čím vytvára harmonický, pohodlný a esteticky príťažlivý priestor. Tento prístup reflektuje hodnoty udržateľnosti a ekologického prístupu, čo prispieva k celkovej filozofii reštaurácie ako miesta, kde sa snúbi kultúra, príroda a moderný dizajn.

 • Author Description

  Indian restaurant Shiva, located in Trnava, represents a perfect symbiosis of authentic Indian design and modern architectural principles, which aim to attract visitors not only with its gastronomic offer, but also with a unique atmosphere. The investor emphasized the creation of a flexible and multifunctional space that can adapt to various types of social events, while integrating a significant amount of greenery and natural materials into the interior. The dominant element is the interior trees and abundant greenery, which contribute to the creation of a relaxing and pleasant environment. Lighting through rattan lamps provides warm, diffused light, creating an intimate and cozy atmosphere. Traditional dining is complemented by bar seating by the windows and comfortable bench seating. The use of natural materials, such as wood for floors and wall coverings, rattan for chairs and lamps, and bamboo for decorations, creates an ecological character of the space. The recycled wood paneling on the walls, coming from the previous operation, not only contributes to sustainability, but also to the authentic look of the restaurant. Shelves with Indian decorations add deep cultural context and authenticity to the space. Ceiling sheets are also a design solution, which visually reduce the height of the ceiling and at the same time hide the technical equipment of the air conditioning system. The design of the Shiva restaurant combines modern architectural elements with traditional Indian elements, creating a harmonious, comfortable and aesthetically appealing space. This approach reflects the values ​​of sustainability and an ecological approach, which contributes to the overall philosophy of the restaurant as a place where culture, nature and modern design meet.

Fotografie interiéru | Aneta Holehesh

SHIVA Restaurant