Skip to main content

Ground Cycling Store

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Marcel Vadík | VM ARCHITECTURE
  Fotograf
  Adam Tarana
  Architekt budovy
  Peter Osuský
 • Trnava

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 526m²

  Realizácia interiéru

  Stavebné práce
  Radoslav Klimo | K-BUILD s.r.o.
  Ján Zápražný | qdp, sro
  Michal Marko | SiNGS, s. r. o.
  Klimatizácia a vzduchotechnika
  Ondrej Lesay | Airfitting
  Osvetlenie
  Jozef Stúpal | PYROLIGHT s.r.o
  Nábytok
  Marián Fabian | iDeal s.r.o.
  Peter Borbély | MEDCOM
 • Autorský popis

  Interiéru Ground Cycling Store je návrh modernej dynamickej predajne bicyklov a cyklistického vybavenia. Ide o fit-out predajne vo vačšom multifunkčnom objekte.
  Predajňa má industriálny charakter, dobre ladiaci s ponúkaným tovarom - s bicyklami.
  Dôraz sa kládol na funkčnosť a logickosť fungovania priestoru. Ten je rozdelený na niekoľko zón. Hneď pri vstupe sú vystavené najlepšie bicykle oboch predávaných značiek - Trek a Specialized. V strednej časti je otvorený servis a obchodné zázemie. V zadnej časti je potom showroom s ostatnými bicyklami a doplnkami. Na poschodí, na terase, je umiestnená detská sekcia. Na obchodným zázemím sa nachádzajú kancelárske priestory a miestnosť pre bike-fitting.
  Jednou z dôležitých častí zadania bola 100% recyklácia pôvodnej predajne Ground - ideálne všetko zariadenie, nábytok, technológie. Toto sa úspešne podarilo a integrovalo do súčasnej predajne!

 • Author Description

  The interior of the Ground Cycling Store is a design of a modern, dynamic store of bicycles and cycling equipment. It is a fit-out store in a larger multifunctional building.
  The shop has an industrial character, which goes well with the offered goods - bicycles.
  Emphasis was placed on the functionality and logic of the functioning of the space. It is divided into several zones. Right at the entrance, the best bikes of both sold brands - Trek and Specialized - are displayed. In the middle part, there is an open service and business area. In the back there is a showroom with other bikes and accessories. On the first floor, on the terrace, there is a children's section. The business facilities include office space and a room for bike-fitting.
  One of the important parts of the assignment was 100% recycling of the original Ground store - ideally all equipment, furniture, technology. This was successfully achieved and integrated into the current store!

Fotografie interiéru | Adam Tarana

Ground Cycling Store