Skip to main content

kalé clinic

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Silvia Vitková | VAUarchitects
  Ľudovít Vitko | VAUarchitects
  Fotograf
  Silvia Vitková | VAUarchitects
 • Trnava

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 126m²

  Realizácia interiéru

  Nábytok
  Marija Cief Todorovic | MARA Inspiring Interiors s.r.o.
  Osvetlenie
  Peter Šulek | LEDLUX s. r. o.
  Podlahy
  Miloš Smatana | PROFLOOR s.r.o.
  Dominik Kolodziej | MEDIMA-SK s.r.o.
  Elektro-inštalácie
  Rudolf Revez | TECHNEX - MONT, spol. s r.o.
  Zabezpečovacie systémy
  Rastislav Miko | Sokrates systems s.r.o.
  Stavebné práce
  Jozef Urban | UR-MONT s.r.o.
  Martin Piršel | PIRES s. r. o.
  Klimatizácia a vzduchotechnika
  Martin Piršel | PIRES s. r. o.
 • Autorský popis

  Interiér kalé clinic spája priestory určené pre stomatológiu, jednodňovú chirurgiu, dermatológiu a estetickú medicínu do funkčného a kompaktného celku. Centrom dispozície je recepcia s priamym napojením na všetky ostatné miestnosti. Táto poloha eliminuje dlhé chodby, ale bola výzvou pre splnenie plošných, prevádzkových a technologických nárokov pri zachovaní čitateľného a uceleného estetického riešenia.
  Pracovali sme so zámerom ponúknuť rôznorodý rozsah služieb kliniky pri kompaktných priestorových možnostiach rekonštruovanej budovy. Vznikol racionálny a udržateľný priestorový koncept, s flexibilitou v možnostiach budúcich úprav. Cieľom bolo ucelené a elegantné stvárnenie - reprezentatívne priestory s príjemnou a harmonickou atmosférou.

 • Author Description

  Kalé clinic combines spaces intended for dentistry, one-day surgery, dermatology and aesthetic medicine into a functional and compact unit. The center of the layout is the reception with a direct connection to all other rooms. This setting eliminates long corridors, but poses a challenge to meet technological, operational and area requirements while maintaining a clear and comprehensive aesthetic solution.
  The goal was a diverse range of medical services within the compact spatial context of the reconstructed building. A rational spatial concept was essential, sustainable in its possible future modifications without further expansion. We strived to create representative spaces with a pleasant and harmonious atmosphere, consistent and elegant in their aesthetics.

Fotografie interiéru | Silvia Vitková

kalé clinic