Skip to main content

Shop VSG

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Tekla Gedeon
  Sebastian Gschanes
  Nour Hamdan
  Spoluautor Projektu
  Dalma Gedeon
  Fotograf
  Zuzana Jakabová
 • 04001 Košice

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 30m²

  Realizácia interiéru

  Nábytok
  Jan Safal | Safal.s.r.o.
  Tekla Gedeon | Fuzzy Earth
  Steny
  Gabor Bakos | Concrazy
  Osvetlenie
  Sebastian Gschanes | Fuzzy Earth
 • Autorský popis

  V rámci internej výzvy Košického samosprávneho kraja s názvom „Tradície inšpirujú inovácie“ zrealizovala Východoslovenská galéria v priebehu roka 2023 redizajn Shopu VSG so slávnostným otvorením 2.2.2024.
  Hlavnou aktivitou projektu bolo vytvorenie a zariadenie galerijného obchodu, v ktorom okrem ponuky publikácií, časopisov, reklamných predmetov galérie, bude k dispozícii aj kurátorovaný výber produktov lokálnych umelcov, dizajnérov, a tiež výrobkov od zraniteľných skupín, s ktorými má galéria rozbehnuté spolupráce. V Shope VSG nájdete produkty od združení a lokálnych výrobcov ako Odpadnesh,  Precious Plastic Slovakia, Crazystep, precízne a umelecky spracované keramické výrobky či nové dizajnové produkty vytvorené grafikom VSG. Redizajn Shopu VSG na základe vyhláseného Open Callu realizovalo medzinárodné dizajnérsko - umelecké zoskupenie Fuzzy Earth v zložení Sebastian Gschanes, Tekla Gedeon & Nour Hamdan. Projekt s názvom SURF ‘N’ TURF predstavuje inovatívne, funkčné a nadčasové riešenia späté s prírodnými materiálmi.
  Komisia ohodnotila projekt Surf and Turf od Fuzzy Earth ako "dizajnérsky najodvážnejší" a ocenila viaceré jeho aspekty. Zaujal ich výber použitých materiálov, konceptuálny prístup k dizajnu, ako aj realizovateľnosť návrhu a rešpektovanie historického kontextu priestoru. Toto boli kľúčové faktory, ktoré presvedčili komisiu, že práve tento návrh by mal byť víťazný. Zdôraznili tiež zapamätateľnosť, hravosť a výtvarnosť objektov, ktoré sú súčasťou kolekcie nábytku Surf and Turf. Táto kolekcia bola špeciálne navrhnutá pre obchod VSG a vyčnievala nad ostatnými návrhmi svojou inovatívnosťou a estetickou hodnotou.

 • Author Description

  Within the internal call of the Košice Self-Governing Region called "Traditions inspire innovation", the East Slovak Gallery implemented a redesign of the VSG Shop during 2023 with a grand opening on 2 February 2024.
  The main activity of the project was the creation and furnishing of a gallery shop, which, in addition to offering publications, magazines, and gallery promotional items, also features a curated selection of products from local artists, designers, and also products from vulnerable groups with whom the gallery has established collaborations. The redesign of the VSG Shop, following the Open Call, was carried out by the international design and art collective Fuzzy Earth, composed of Sebastian Gschanes, Tekla Gedeon & Nour Hamdan. The project called SURF 'N' TURF presents innovative, functional and timeless solutions linked to natural materials.
  Fuzzy Earth's Surf and Turf project was rated as the "most design daring" and several aspects of the project were highlighted. Be it the choice of materials used, the conceptual approach to design, as well as the feasibility of the design and respect for the historical context of the space. The memorability, playfulness and visuality of the objects, are all part of the Surf and Turf furniture collection, which was specially designed for the VSG store and stood out above the other designs for its innovation and aesthetic value.

Fotografie interiéru | Zuzana Jakabová

Shop VSG