Skip to main content

H2O coworking

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Michal Tačovský | Morocz Tacovsky Group
  Adrian Mórocz | Morocz Tacovsky Group
  Zuzana Mórocz | Morocz Tacovsky Group
  Michal Švingál | Morocz Tacovsky Group
  Gabriel Hartl | Morocz Tacovsky Group
  Vizualizácie
  Zuzana Chovancová | Morocz Tacovsky Group
  Matúš Vorobeľ | Morocz Tacovsky Group
  Fotograf
  Pavel Kudiváni | Kudivani Photography
 • Bratislava

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 722m²

  Realizácia interiéru

  Osvetlenie
  Michal Jančuška | The LIGHT s.r.o.
  Podlahy
  Marián Kiss | crea:space s.r.o.
 • Autorský popis

  Zadaním investora bolo vytvoriť moderne vybavený, multifunkčný coworking v objekte bývalej nevyužitej vodárne, nakoľko táto funkcia v mestskej časti Bratislava–Devín absentuje.

  Výzvou bolo spracovať návrh interiéru do už rozbehnutej stavby, kde sa v čase prispôsobovala funkčná náplň objektu a dispozícia vzhľadom na aktuálne požiadavky lokálneho ofisového trhu.

  Cieľom bolo na troch poschodiach vytvoriť coworking, ktorý by poskytoval pre svojich návštevníkov a užívateľov prenajímateľné pracovné miesta v open space (open desk) a aj v kanceláriach (office desk), zároveň by zabezpečil nadstavbu služieb v podobe neformálnych zón, spoločenskej miestnosti s kuchynkou a fitness s kompletným hygienickým zázemím nadštandardných šatní a spŕch. Zároveň mal byť priestor vhodný na zorganizovanie menších neformálnych eventov.

  Návštevník/užívateľ prichádza cez recepciu, kde si zarezervuje jednotlivé služby (ak tak ešte neurobil online), vstupuje do neformálnej zóny s novovytvorenou galériou a svietidlom prírodných materiálov cez dve podlažia. Na ústrednú zónu nadväzuje zasadacia miestnosť a zároveň je opticky paravanom oddelený open space s prenajímateľnými pracovnými miestami. V priestore svetlíka, ktorý privádza denné svetlo zo strechy až do suterénu, je umiestnené pred zelenou stenou s popínavými rastlinami umelecké dielo, ktorého autorom je Pali Susa. Spoločenská miestnosť s kuchynskou linkou a veľkým zasadacím stolom je oddelená od pracovnej zóny.

  Hlavným schodiskom je možné vstúpiť do 1.PP, kde sa nachádza kuchynka so sedením a nadštandardne riešené šatne a sprchy, ktoré slúžia pre fitness na 2.NP.

  Priestory na 2.NP sú prístupné hlavných schodiskom a poskytujú prenajímateľné uzatvorené kancelárie a zasadacie miestnosti. V centrálnej časti okolo galérie sú sedenia pre neformálne stretnutia a oddych. K priestorom prislúcha malá príručná kuchynka.

  Fitness na 2.NP je prístupný dvoma spôsobmi, cez príručnú kuchynku z ofisovej časti, alebo samostatným schodiskom z 1.NP, ktoré je akcentované perforovaným plechom žiarivo žltej farby. Posilňovňa je plne vybavená a doplnená o špeciálnu športovú podlahu.

  V interiéri prevládajú prírodné materiály a pastelové, až zemité farby, ktoré sú miestami akcentované zeleňou a žltými doplnkami. Nábytok najmä v neformálnych zónach je volený v čalúnených, mäkkých tvaroch, aby navodzoval pohodu a pokojné prostredie na prácu, premýšľanie či stretnutia. Výrazným farebným a tvarovým prvkom je už spomínané krvavočervené umelecké dielo v centrálnej časti. Predstavou klienta bola „BOHO“ línia riešenia priestoru.

 • Author Description

  The investor's task was to create a modern, multifunctional coworking in the building of the former unused waterworks, as this function is absent in the Bratislava-Devín district.

  The challenge was to propose an interior design into an already under-constraction building, where the functional content and layout of the building was adapted in time to the current requirements of the local office market.

  The aim was to create a co-working space on three floors, which would provide the visitors and users with rentable workplaces in open space (open desk) and also in offices (office desk), at the same time it would provide adttitional of services such asinformal zones, lounge room with a kitchenette and a fitness room with complete sanitary facilities of superior locker rooms and showers The space is also suitable for organizing smaller informal events

  The visitors and users arrive through the reception area where they book individual services (if they have not already done so online), they enter the informal area with a newly created gallery with a large natural chandelier over two floors. The meeting room is next to the central zone and the open space with rentable workstations is visually separated by a screen. There is an artwork by Pali Susa placed in front of a green wall with climbing plants in the skylight area, which brings daylight from the roof to the basement,. The lounge area, with its kitchenette and large meeting table, is separated from the work area.

  The main staircase makes accesible the basement floor, where there is a kitchenette with seating and luxuriously designed dressing rooms and showers. These rooms are used also for the fitness on the 2nd floor.

  The premises on the 2nd floor are accessed via the main staircase and provide rentable enclosed offices and meeting rooms. The central area around the gallery serves also with seatings as informal meeting area and is suitable also for relaxation. A small kitchenette is also attached to the space.

  The 2nd floor fitness area is accessed in two ways, through the small kitchenette from the office area and by a separate staircase from the 1st floor. This staircase is architecturally accented with perforated metal in a bright yellow color. The gym is fully equipped and furnished with special sports floor.

  The interior is dominated by natural materials and pastel, earthy colours, which are accentuated in places by greenery and yellow accessories. The furniture, especially in the informal zones, is chosen in soft shapes and upholstered materials to evoke a relaxed and peaceful environment for working, thinking or meeting. A striking colour and shape element is the aforementioned blood red artwork in the central area and yellow staircase in the fitness. The client's idea was the "BOHO" line of the space design.

Fotografie interiéru | Pavel Kudiváni

H2O coworking