Skip to main content

Vstupné priestory budovy Nordcity, Žilina

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Petra Hromcová | Petra Hromcova - we love design
  Martin Danák | Martin Danák - MY
  Spoluautor Projektu
  Renata Dubec
  Fotograf
  Jana Šebestová
 • Žilina

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 215m²

  Realizácia interiéru

  Akustika
  Oliver Popík | drycon s.r.o.
 • Autorský popis

  Požiadavky zadávateľa Reinoo real estate na vstupné priestory administratívnej budovy boli pretavené do originálneho kreatívneho návrhu s dôrazom na vysokú kvalitu výtvarného a funkčného riešenia. Takisto boli zapracované štandardy Leed Platinum a Well Platinum zamerané na kvalitné, udržateľné a recyklované materiály s nízkym obsahom škodlivých látok, biofilný dizajn a ergonomickú kvalitu pracovného prostredia.
  Priestor disponuje výbornými akustickými vlastnosti a vyváženým pomerom prirodzeného a umelého osvetlenia.

 • Author Description

  The requirements of the client Reinoo real estate for the entrance areas of the administrative building were transformed into an original creative design with an emphasis on the high quality of the creative and functional solution. The Leed Platinum and Well Platinum standards focused on high-quality, sustainable and recycled materials with a low content of harmful substances, biophilic design and ergonomic quality of the working environment were also incorporated.
  The space has excellent acoustic properties and a balanced ratio of natural and artificial lighting.

Fotografie interiéru | Jana Šebestová

Vstupné priestory budovy Nordcity, Žilina