Skip to main content

BK II office

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Martin Smerek | kuklicasmerek+
  Peter Kuklica | kuklicasmerek+
  Erik Hornáček | kuklicasmerek+
  Fotograf
  Matej Hakár
 • Bratislava

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 195m²

 • Autorský popis

  Pôvodný holopriestor je stavebnou obálkou s veľkorysou svetlou výškou, pravidelnou osnovou liatinových stĺpov, presvetlený vysokými
  oknami s tradičným členením. Stavebná obálka v návrhu zostáva nadradená v kontraste ku vloženému interiéru. Vložené prvky sú tvorené
  oddychovým mezanínom, multifunkčným boxom a piatimi uzavretými kancelárskymi bunkami, ktoré definujú dispozíciu priestoru. Materiáli
  a konštrukčné riešenie vložených prvkov odráža technické zameranie klienta ako aj industriálny charakter budovy Pradiarne 1900. Charakter
  výsledného návrhu funkčne, vizuálne a materiálovo spája svet ľudí a stavebno-technického prostredia v ktorom pracujú, oddychujú a
  komunikujú navzájom. Všetky prvky v priestore materiálovo odzrkadľujú ich funkciu. Zasklené steny sú z eloxovaného hlinníka, mezanín z
  oceľe a podlaha z veľkoformátových drevených parkiet.

 • Author Description

  The original space is defined by a generous clear height, a regular grid of cast iron columns, and by tall windows with traditional fenestration.
  The building envelope in the proposal remains dominant in contrast to the inserted interior. The inserted elements are composed
  of a mezzanine, a multi-functional box and five enclosed offices. The materials and structural design of the inserted elements reflect the
  technical focus of the client as well as the industrial character of the 1900 Pradiareň building. The character of the final design functionally,
  visually and materially connects the world of people and the technical environment in which they work, rest and interact with each
  other. All elements in the space materially reflect their function. The glazed walls are made of anodised aluminium, the mezzanine is made
  of steel and the floor is made of large-format wooden parquet.

Fotografie interiéru | Matej Hakár

BK II office