Skip to main content

Kadernícky salón Trnava

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Lucia Morvayová | LUAL studio
  Denisa Hrnčiarová | LUAL studio
  Fotograf
  Lukáš Moravský
  Spoluautor Projektu
  LUAL studio tím | LUAL studio
 • Trnava

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 83m²

 • Autorský popis

  Zadanie od majiteľa bolo vytvoriť kadernícky salón, ktorý by bol odlišný od tradičných konceptov, ale zachoval si 100% funkčnosť s unikátnym dizajnom. Cieľom bolo spojiť eleganciu a nadčasovosť a zakomponovať ju do industriálneho a strohého charakteru budovy.
  Jedinečnosť salónu sa otvára vo vstupnej časti, kde je recepcia v jemných oblých tvaroch. Opakujú sa vo všetkých zariaďovacích prvkoch. Dokonca aj v stenách a deliacich priečkach a sprevádzajú celým priestorom. Predelili sme nimi obdĺžnikový priestor na hravé pracovné zóny.
  Recepcia otvára pohľad na predeľovaciu priečku, ktorá v malých náznakoch odhaľuje, čo sa odohráva za ňou. Ešte predtým je umiestnená na mieru vyrobená sedacia časť, kde sa pri káve konzultuje s majiteľom.
  V ďalšej časti upúta pozornosť veľký kadernícky stôl plný zelene a veľkých stromov. Tvoria kulisu, rozdeľujú kadernícke stanice a vytvárajú hravý priestor so svetelnými efektmi. Tie vytvárajú na stenách tiene listov stromov.
  Zrkadlá s integrovaným osvetlením svojim industriálnym prevedením a farbou vytvárajú kontrast k jemnej retro elegancii.
  Do ďalšej časti je vstup cez na mieru vyrobené dvojkrídlové dvere, ktoré sú dominantným prvkom priestoru. Táto tichá zóna je vytvorená pre umývacie boxy, zázemie pre zamestnancov a je doplnená množstvom úložných priestorov.
  V celom salóne je vyrobený nábytok na mieru, aby zapadal do výrazne netradičných sadrokartónových výklenkov, oblých stien a priečok, ktoré sú až akýmsi sochárskym prvkom.
  Týmto sme vytvorili moderný nadčasový salón pre majiteľa, ktorý potreboval priestor aj na prezentáciu svojej hviezdnej klientely.
  Salón je plný prirodzeného svetla, ktoré dopĺňa funkčné pracovné osvetlenie aj dekoratívne svietidlá. Aby sme si mohli vychutnať krásu jemného dizajnu, použili sme prírodné odtiene béžovej a terakotovej farby, rôzne 3D textúry na nábytku či textúru terrazzo na podlahe.
  Koncept spojenia nového so starým dotvárajú aj retro keramické vypínače a zásuvky. Priestor vypĺňajú solitéry vo forme kresielok a stolíkov v geometricky oblých tvaroch, aby podčiarkli hravosť kaderníckeho salónu.

 • Author Description

  The owner’s brief was to create a hairdressing salon that was different from
  traditional concepts but retained 100% functionality with a unique design. The goal
  was to combine elegance and timelessness and incorporate them into the industrial
  and austere nature of the building.
  The uniqueness of the salon starts in the entrance area, where the reception desk is
  characterised by delicate round shapes. They are repeated in all furnishing elements,
  even in the walls and partitions throughout the entire space. We used them to divide
  the rectangular space into playful work zones.
  From the reception desk you can see the partition, which gives a hint of what is going
  on behind it. There is a bespoke seating area in front of it, where the owner is
  consulted over a coffee.
  In the next section, a large hairdressing table full of greenery and large trees will
  catch your attention. They form a backdrop, dividing the hairdressing stations and
  creating a playful space with lighting effects. They are created by the shadows of tree
  leaves on the walls.
  Mirrors with integrated lighting contrast with the subtle retro elegance of the industrial
  design and colour.
  The next part is accessed through a custom-made double-leaf door, which is the
  dominant element of the space. This quiet zone was designed for washing stations
  and staff facilities and is complemented by a number of storage areas.
  Throughout the salon, the furniture is tailor-made to fit in with the distinctly unusual
  plasterboard niches, rounded walls and partitions, which are almost sculptural
  elements.
  In this way, we have created a modern, timeless salon for the owner, who also
  needed a space to showcase his star-studded clientele.
  The salon is full of natural light, which is complemented by functional workroom
  lighting and decorative luminaires. To bring out the beauty of the subtle design, we
  used natural shades of beige and terracotta, various 3D textures on the furniture and
  a terrazzo texture on the floor.
  The concept of combining the new with the old is completed by retro ceramic
  switches and sockets. The space is filled with solitaires in the form of armchairs and
  tables with rounded geometric shapes that underline the playfulness of the
  hairdressing salon.

Fotografie interiéru | Lukáš Moravský

Kadernícky salón Trnava