Skip to main content

YIT sales point

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Peter Kukučka | AT26 architects
  Jaroslav Takáč | AT26 architects
  Branislav Loskot | AT26 architects
  Spoluautor Projektu
  Lucia Tvarožková | AT26 architects
  Zuzana Vlžáková | AT26 architects
  Veronika Mandincova | AT26 architects
  Soňa Havlíková | AT26 architects
  Matej Zelenay | AT26 architects
  Marián Gombarček GMB | AT26 architects
  Fotograf
  Matej Hakár
 • Bratislava - Nové Mesto

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 215m²

  Realizácia interiéru

  Osvetlenie
  Flos
  Nábytok
  HAY
  LD seating
 • Autorský popis

  YIT predajné miesto (SK)
  názov projektu: YIT predajné miesto
  architekt: AT26 architects - Branislav Loskot, Peter Kukučka, Jaroslav Takáč, Lucia Tvarožková, Zuzana Vlžáková, Veronika Mandincová, Soňa Havlíková, Matej Zelenay / spolupráca: gmb. - Ing. arch. Marián Gombarček
  klient: YIT SLOVAKIA
  lokalita: Pradiareň 1900, Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika
  projekt-začiatok: 2019
  projekt-realizácia: jan 2023
  úžitková plocha: 215 m2
  zastavaná plocha: 215 m2
  plocha pozemku: 0 m2
  počet poschodí: 1
  status: zrealizované dielo
  fotografie: Matej Hakár

  Predajné miesto slúži primárne pre záujemcov o kúpu bytu a komerčných priestorov v aktuálnych projektoch developera a zároveň je to aj vzorkovňa materiálov ponúkaných ako štandard v týchto projektoch.
  Priestor sa nachádza na prízemí kultúrnej pamiatky Pradiareň 1900 a je prístupný jednak priamo zo Svätoplukovej ulice a taktiež aj z interiéru samotnej Pradiarne.
  Architektonické riešenie vzišlo z vyzvanej súťaže v roku 2019, ktorú sme vyhrali.
  Našou snahou bolo zachovať industriálny charakter pôvodného objektu a zároveň vytvoriť príjemné domácke prostredie, keďže predaj bytov koncovým klientom tvorí 95% celkovej stavebnej produkcie YIT.
  Nakoľko bol priestor plošne pomerne malý oproti nárokom na prevádzku, rozhodli sme sa využiť veľkorysú svetlú výšku na vloženie mezanínu. Samotný mezanín a aj točité schodisko sme navrhovali tak, aby pôsobili zámerne surovo a industriálne, čo vytvorilo kontrast voči ostatným „uhladenejším“ prvkom interiéru. Preklenutie priestoru v priečnom smere vytvára zaujímavú výškovú topografiu priestoru a člení pocitovo priestor na menšie celky.
  Funkčne je priestor členený na časť pre prácu s klientami a na kľudnejšie uzatvorené kancelárie pre zamestnancov. Na pozdĺžnej osi sme umiestnili recepciu, ktorá má výhľad na obidva vstupy a na čakaciu zónu s detským kútikom. Pri recepcii sa taktiež nachádzajú úložné priestory, ktoré sú ukryté za Schwarz plánom Bratislavy, na ktorom môže YIT označovať graficky svoje realizované projekty. Oproti recepcii sme vložili ružový box s intímnymi zasadačkami s premenlivou výškou stropov. Za týmto boxom sa nachádza vzorkovňa materiálov.
  Uzatvorená časť prízemia a mezanínu slúži pre potreby zamestnancov a ukrýva v sebe pracovné miesta, kuchynku, sociálne zázemie a jednu zasadačku. Otvorená časť mezanínu slúži ako priestorová rezerva. Táto časť bola po roku užívania a bez nášho vedomia bohužiaľ skrátená o 1 modul.

 • Author Description

  YIT sales point (EN)
  project name: YIT sales point
  architect: AT26 architects - Branislav Loskot, Peter Kukučka, Jaroslav Takáč, Lucia Tvarožková, Zuzana Vlžáková, Veronika Mandincová, Soňa Havlíková, Matej Zelenay / cooperation: gmb. - Ing. arch. Marián Gombarček
  client: YIT SLOVAKIA
  location: Pradiareň 1900, Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic
  the project started in: 2019
  work finished in: January 2023
  total floor area: 215 sqm / 2314.24 sqft
  built-up area: 215 sqm
  plot area: 0 sqm
  number of floors: 1
  status: completed work
  photographer: Matej Hakár

  The Sales point serves mainly for those interested in buying an apartment and commercial premises in the developer's current projects, and at the same time it also serves as a sample room of materials offered as standard in these projects.
  The space is located on the ground floor of the Pradiareň 1900 cultural monument and is accessible both directly from Svätopluková Street and also from the interior of the Pradiareň 1900.
  The architectural solution came from a competition called in 2019, which we won.
  The main task was to preserve the original industrial character of Pradiareň 1900 building and to create a pleasant homely environment simultaneously since the sale of apartments to end clients makes up to 95% of YIT's total construction production.
  Since the area was relatively small, we decided to use an advantage of generous hight ceiling to insert a new mezzanine storey. We designed the mezzanine itself and the spiral staircase to appear deliberately raw and industrial, which created a contrast to the other, much smoother interior elements.
  Spanning the space in the transverse direction creates an interesting height topography and the space's division into smaller units.
  Functionally, the space is divided into a part for working with clients and quieter closed offices for employees. We placed a reception desk on the longitudinal axis, which overlooks entrances and the waiting area with a children's corner. At the reception, there are storage spaces hidden behind the Schwarz plan of Bratislava, on which YIT can graphically mark its completed projects. Opposite the reception, we inserted a pink box with intimate meeting rooms with variable ceiling heights. Behind this box is a material sample room.
  The closed part of the ground floor and mezzanine is used for the needs of employees and contains workplaces, a kitchen, social facilities and one meeting room. The open part of the mezzanine serves as a space reserve. Unfortunately, this part was shortened by 1 module after a year of use and without our knowledge.

Fotografie interiéru | Matej Hakár

YIT sales point