Skip to main content

Interiér sídla Slovenských elektrární, a.s.

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Martin Hruška | ARDELINE, s.r.o.
  Fotograf
  Tomaš Schiller | Aeternus Pictures
  Tomaš Manina | tomasmanina.com
 • Bratislava

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 7300m²

  Realizácia interiéru

  Nábytok
  Miroslav Zimen | MTJ
 • Autorský popis

  Interiér komunikuje identitu a firemnú kultúru spoločnosti. Prioritou bola kvalita zdieľaných priestorov podporujúca intenzívnu komunikáciu medzi stovkami zamestnancov na 4 poschodiach. Parametrom dizajnu je symbolické prepojenie výrobných závodov s centrálou špecifickou vizuálnou identitou. Priestory oživujú „artefakty“ vytvorené z autentických prvkov výrobných závodov: diela vytvorené z listových lopatiek parných turbín, izolátorov, meracích zariadení, replika palivovej tyče so 6-uholníkovým prierezom, alebo odkaz na tvar tlakovej nádoby reaktora. Chodbové priestory a veľké zasadačky dopĺňajú grafiky nástenných polepov komponované z historických výkresov pôvodnej energetickej technológie. Ťažiskovým priestorom je vstupná časť najvyššieho poschodia s recepciou, ktorá plynule prechádza cez kaviareň, break-out, pódium až na pobytovú terasu, s výhľadmi na mesto a Dunaj. Dôraz bol kladený na priestorovú akustiku, ktorá bola dosiahnutá aj použitím recyklovaných materiálov (felt obklady z recyklovaného PET, koberce z recyklovaného nylonového vlákna z použitých rybárskych sietí). Projekt recykloval veľký objem pôvodného mobiliáru formou refitu, čím sa výrazne prispelo k udržateľnosti životného prostredia.
  https://youtu.be/-QcdWmS0xmA

 • Author Description

  The interior communicates both the corporate identity and culture. The priority was given to the quality of the shared premises supporting intensive communication between hundreds of employees on 4 floors. The design parameter is a symbolic interconnection between the generation plants and the headquarters with a specific visual identity. The premises are decorated with “artefacts” made of authentic elements of the generation plants, including works made of steam turbine blades, insulators, measuring devices, a fuel rod replica with a hexagon cross-section, or a reference to the reactor pressure vessel shape. Corridor areas and large meeting rooms are adorned with wall graphics composed from historical drawings of the original power generation technology. The central part of the premises is an entrance area on the top floor with the reception smoothly leading through the café, break-out, and stage to the living terrace providing views both over the city and the Danube River. The attention was paid to the room acoustics achieved with use of recycled material (felt tiles made of recycled PET, carpets made of recycled nylon fibre from used fisherman nets). The project has recycled a large amount of the original furniture by the means of refit and thus significantly contributing to environmental sustainability.
  https://youtu.be/-QcdWmS0xmA

Fotografie interiéru | Tomaš Schiller | Tomaš Manina

Interiér sídla Slovenských elektrární, a.s.