Skip to main content

B Y T S / A P A R T M E N T S

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Andrej Olah | GRAU
  Filip Marčák | GRAU
  Matej Kurajda | GRAU
  Fotograf
  Matej Hakár
 • bratislava

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 70m²

 • Autorský popis

  Byt v projekte guthaus je jedinečným zjavom medzi súčasnými novostavbmi hlavne vďaka jeho obytnej ploche a priebežného balkónu po jeho obvode. Koncepčne sa nesnažíme o nachádzanie novej formy alebo princípu, ale prirodzene vstupujeme do už existujúceho pôdorysu. Celková tranformácia spočíva v jednoduchom včlenení materiálov bez komplikovaných stolárskych prvkov a ich formou vytvárame čistý a nerušený priestor. V obývacej časti bytu si kontrujú objemný úložný priestor kuchynskej časti s objemnou no ľahkou knižnicou. V priestore medzi nimi sú scénicky rozložené funkčné stolárske objekty ktoré definujú využitie daného priestoru. Zároveň svojou subtílnosťou nevytvárajú vizuálnu prekážku. Nočná časť bytu je oprostená od zbytočného dizajnovania a ponúka nerušený čistý priestor pre spánok.

 • Author Description

  The apartment in the guthaus project is a unique phenomenon among contemporary new buildings mainly due to its living area and continuous balcony around its perimeter.
  Conceptually, we are not trying to find a new form or principle, but we naturally work with the existing floor plan. Total transformation consists in the simple incorporation of materials without complicated carpentry elements and their form, we create a clean and undisturbed space. In the living room apartment is countered by a large storage space in the kitchen area with a large but light library. In the space between them, we inserted objects that define the use of the given space, but because of a simple shape they do not create a visual obstacle.

Fotografie interiéru | Matej Hakár

B Y T S / A P A R T M E N T S