Skip to main content
 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Monika Kuhn
  Fotograf
  Leontína Berková
 • Bratislava

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 86m²

  Realizácia interiéru

  Stavebné práce
  Andrej Troják | RECONSTRUCTA s. r. o.
  Nábytok
  Milan Stanco | Pangea Boards
  Andrej Žabkay
 • Autorský popis

  Byt mladého páru sa nachádza v bytovom dome z 50-tych rokov na okraji bratislavského Starého mesta.
  Základom rekonštrukcie bytu v pôvodnom stave bolo otvorenie jeho dispozície, ktorá zahŕňala samostatnú kuchyňu, predsieň, dve komory a chodbičku do kúpeľne, s cieľom presvetliť priestor prízemného bytu. Rozhodli sme sa zväčšiť stavebné otvory vedúce do pôvodnej spálne a obývačky až po strop, pričom sme zanechali len fragment steny medzi kuchyňou a obývačkou. Vďaka novovzniknutým zdvojeným vstupom do obývačky sa väčšina dennej zóny spojila do otvoreného priestoru. Na mieste pôvodnej toalety a chodbičky vznikol odvážny novotvar — poloblúková kúpeľňa. Dominuje centrálnej časti bytu, ktorá slúži ako vstupná predsieň, jedáleň a kuchyňa zároveň. 

Rekonštrukcia pracuje s pôvodnou materialitou bytu, priznáva nosný železobetónový skelet. Priamočiarosť štruktúry a línií betónu dopĺňa oblý múr deliaci kúpeľňu a kuchyňu s mikrocementovou stierkou a podlahou či prírodný terakotový obklad v kúpeľni. 

  Pri nízkorozpočtovej rekonštrukcii sme kládli dôraz na udržateľnosť a rešpekt k pôvodným prvkom, z ktorých sme sa snažili zachovať či opätovne použiť maximum. Minimalizovali sme búracie práce stien a ponechali všetky vykurovacie telesá. Pôvodné parkety v troch miestnostiach sa prebrúsili a nalakovali, vo zvyšku interiéru boli doplnené zachovanými parketami z druhej ruky. Okenné rámy, dvojo dverí, či pôvodné umývadlo sme sa po základnom repase tiež rozhodli zachovať.
  Pomocou stolárskeho prvku — priechodnej skrine — sme oddelili z priestoru pôvodnej spálne chodbu s úložným priestorom ukončenú veľkoformátovým zrkadlom, ktoré pri pohľade od vstupu do bytu priestor opticky predlžuje. Konštrukčne unikátnym prvkom sú na mieru vyrobené bezzárubňové dvere do kúpeľne, zasadené do oblúkovej steny.

 • Author Description

  A young couple's apartment in a 1950s apartment building in Bratislava's Old Town.
  The key to the reconstruction of the original-state apartment was to open its plan, which included a separate kitchen, entryway, two storage rooms, and a corridor, to bring more natural light into the ground-floor apartment. We decided to enlarge the openings to the bedroom and living room up to the ceiling, leaving only a fragment of the wall separating the kitchen and the living room. Due to the newly-created double entrances to the living room, most of the day zone has merged into an open space. At the site of the original toilet and corridor, we created a bold shape — a curved-wall bathroom which dominates the central zone, serving as an entryway, dining room, and kitchen. 

  We worked with the original materials in the apartment, exposing the concrete frame. Its straight structure and lines are complemented by the microcement surface of the bathroom wall and the floor and by natural terracotta tiles in the bathroom. 
Throughout the low-budget project, we emphasized sustainability and respect for the original elements, of which we tried to preserve or reuse as much as possible. We minimized the demolition works and reused the radiators. The original parquet floors in three rooms were sanded and varnished, and supplemented with preserved second-hand parquet floors elsewhere. We also decided to restore the window frames, two doors, and the original washbasin.
  Using a walk-through wardrobe we created a corridor with storage space in the original bedroom, including a large mirror, optically lengthening the space when viewed from the entrance to the apartment. A technically unique element is the custom-made frameless door to the bathroom, set in the curved wall.

Fotografie interiéru | Leontína Berková

Byt J1