Skip to main content

Modrý byt Jégeho alej

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Krisztián Hruskó | Neopolis s.r.o.
  Renáta Farbiaková | Neopolis s.r.o.
  Lucia Machayová | Neopolis s.r.o.
  Fotograf
  Miroslav Pochyba
 • Bratislava

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 74m²

  Realizácia interiéru

  Stavebný dozor
  Neopolis - R s.r.o.
  Nábytok
  Neopolis - R s.r.o.
  Dekorácie
  Neopolis - R s.r.o.
 • Autorský popis

  Návrh a realizácia bytu v Bratislave pre trojčlennú rodinu. Návrh je plný kreatívnych protikladov, ktoré dokopy tvoria jedinečný projekt. Minimalizmus vs. rustikálne prvky. Výrazná farebnosť vs. umiernené tóny. Luxusné prvky vs. funkčnosť. Byt je taktiež delený na 2 odlíšené zóny.
  Denná "verejná" zóna vyniká výrazným modrým akcentom na stenách a na nábytku, je doplnená minimalistickou sedačkou a TV skrinkou a rustikálnejšou kuchynskou linkou. Steny sú dekorované iba jednoduchými lištami. Dominantou priestoru a celého nábytku na mieru je inovatívna šikmá orechová knižnica, ktorá daný priestor delí funkčne.
  Nočná "súkromná" zóna je farebne umiernená, pozostáva zo spálne, detskej izby a kúpeľne. Do popredia ide funkčnosť a decentná elegancia. V spálni je primárny maximálne využitý úložný priestor, ktorý ale vďaka zrkadlovým dverám odráža luxusnú stranu izby s čalúnenou posteľou na mieru. Detská izba je zariadená iba čiastočne, s väčšou posteľou, s odoberateľnou "zábranou" a s prerobiteľným úložným nábytkom, kvôli praktickej stránke rekonštrukcie v najbližších rokoch. Taktiež je riešená funkčne a jednoducho ale zároveň presne podľa predstáv klienta.
  Celý interiér tvoria kvalitné materiály - orechová dýha, dubový masív, technický kameň, kovové doplnky, a zároveň kvalitná remeselná výroba nábytku a čalúnených prvkov, to dodáva interiéru na udržateľnosti a dlhodobej funkčnosti.

 • Author Description

  Design and implementation of an apartment in Bratislava for a family of three. The proposal is full of creative opposites, which together form a unique project. Minimalism vs. rustic elements. Distinctive color vs. moderate tones. Luxury elements vs. functionality. The apartment is also divided into 2 distinct zones.
  The daily "public" zone stands out with a strong blue accent on the walls and on the furniture, it is complemented by a minimalist sofa and TV cabinet and a more rustic kitchen unit. The walls are decorated only with simple moldings. The dominant feature of the space and all the custom-made furniture is the innovative slanted walnut bookcase, which functionally divides the given space.
  The night "private" zone is color-moderate, consists of a bedroom, a children's room and a bathroom. Functionality and understated elegance come to the fore. In the bedroom, the primary storage space is used to the maximum, but thanks to the mirrored door, it reflects the luxurious side of the room with a custom-made upholstered bed. The children's room is only partially furnished, with a larger bed, with a removable "barrier" and with convertible storage furniture, due to the practical side of the renovation in the next few years. It is also solved functionally and simply, but at the same time exactly according to the client's wishes.
  The entire interior consists of high-quality materials - walnut veneer, solid oak, technical stone, metal accessories, as well as high-quality craftsmanship of furniture and upholstered elements, which gives the interior sustainability and long-term functionality.

Fotografie interiéru | Miroslav Pochyba

Modrý byt Jégeho alej