Skip to main content
 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Jakub Budaj | Jakub Budaj
  Spoluautor Projektu
  Tomáš Novák
  Fotograf
  Matej Hakár
 • Bratislava

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 63m²

  Realizácia interiéru

  Stavebné práce
  Štefan Bodnár | Bodostav, s.r.o.
 • Autorský popis

  Adaptácia pôvodného dvojizbáku pre potreby súčasného bývania. Byt nachádzajúci
  sa na hranici Starého a Nového Mesta v bytovom dome z 50. rokov minulého storočia prešiel
  výraznou dispozičnou zmenou. Nevýhodou komplikovanej dispozície bola najmä slabá
  presvetlenosť priestoru na prvom nadzemnom podlaží. Kombinácia stenového a stĺpového
  skeletového systému umožnila kompletné otvorenie pôdorysu a vznik troch obytných
  miestností.
  Z nutnosti zachovania konštrukcie stúpacích potrubí sa stal ústredný motív interiéru, fragment,
  reflektujúci pôvodnú kostru. Nová schéma priestorov necháva jednotlivé steny nedotknuté,
  vnáša tak do izieb svetlo, vytvára priehľady a odhaľuje vrstvy. Transparentný plán ako protipól
  niekdajšieho riešenia.

 • Author Description

  Adaptation of the original two-room apartment for the needs of contemporary living. Apartment located
  passed on the border of the Old and New Towns in an apartment building from the 1950s
  significant dispositional change. The disadvantage of the complicated layout was that it was particularly weak
  the lightness of the space on the first above-ground floor. Combination of wall and column
  skeleton system enabled the complete opening of the floor plan and the creation of three residential
  rooms.
  The need to preserve the construction of risers became the central motif of the interior, a fragment,
  reflecting the original skeleton. The new space scheme leaves individual walls untouched,
  it thus brings light into rooms, creates transparency and reveals layers. A transparent plan as a counterpoint
  former solution.

Fotografie interiéru | Matej Hakár

Byt B