Skip to main content

Rekonštrukcia historického bytu v centre mesta

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Lenka Majtnerová | Billyart s.r.o.
  Fotograf
  Bohuš Štenko | BOHUŠ Štenko ART4U
 • Prešov

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 150m²

  Realizácia interiéru

  Nábytok
  Jaroslav Duda | Stolárstvo Dudy
  Stavebný dozor
  Stanislav Majtner | Billyart s.r.o.
  Stavebné práce
  Emil Greško | Emil Greško
 • Autorský popis

  Floriánova ulica v Prešove má bohatú históriu a patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie ulice v meste. Vznikla pravdepodobne v 16. storočí, keď sa Prešov začal formovať ako obchodné a remeselné centrum. Objektom našej rekonštrukcie bol „Dom remeselnícky“, na spomínanej Floriánovej ulici, ktorý kedysi slúžil ako miesto pre remeselníkov a ich dielne.
  Tento historický fakt zohral v procese návrhu významnú úlohu, keďže remeslo sa stalo ústrednou témou dizajnu. V súčasnosti dom pozostáva z 2 moderných veľkometrážnych bytov, z ktorých by sme vám radi, jeden z nich predstavili.

  Loftový byt s nadštandardne veľkou výmerou 150 m2, navrhnutý v industriálnom štýle, nesie v sebe odkaz na zachovanie historického dedičstva, a zároveň vytvára unikátny a moderný estetický zážitok.
  Hneď pri vstupe, na prvý pohľad zaujmú porcelánové dlaždice „Cube“. Jedná sa o jeden z najpopulárnejších starodávnych vzorov aké existujú, a ktorý možno nájsť po celom svete. Rovnaké dlaždice sú zároveň použité v obidvoch kúpeľniach loftového bytu.
  Dominantným prvkom tohto interiéru je na mieru vytvorená čierna kovová kostra, ktorá spája priestor na poschodí – mini pracovňu na jednej strane a hosťovskú spálňu s kúpeľňou na strane druhej. Tmavý, elegantný vzhľad ostro kontrastuje s rustikálnym teplom pôvodných drevených trámov. Galéria efektívne zvyšuje využiteľnú plochu bez potreby rozsiahlej prestavby, čo bolo pre klienta rozhodujúce. Perforovaný pochôdzny plech umožňuje prenikanie svetla, čím sa udržuje otvorený a vzdušný pocit. Pôvodné drevené piliere, ktoré ostávajú odkryté, podopierajú celú konštrukciu, ktorá rešpektuje existujúcu architektúru.
  Lícové tehly, trámy a surové kovové prvky spolu vytvárajú autentický priemyselný vzhľad.
  Pri navrhovaní sa kládol dôraz nie len na zachovanie charakteru historickej budovy, ale aj na modernizáciu, aby interiér vyhovoval dnešným štandardom funkčného a pohodlného bývania.
  Implementované boli moderné technológie, ako rekuperácia, tepelné čerpadlo či LED osvetlenie. Každý kus nábytku je z masívneho dreva, vyrábaný na mieru lokálnou stolárskou dielňou. Taktiež všetok čalúnený nábytok, ako sú postele, sedačka a jedálenské stoličky sú od slovenského výrobcu. Pri zariaďovaní interiéru sa dbalo na vysokú kvalitu materiálov a tiež na to, aby nábytok a bytové doplnky boli schopné odolať módnym trendom a obstáli v čase.
  Zaujímavým prvkom sú skryté dvere v kuchynskej linke, ktoré vedú do technickej miestnosti. Toto optické zväčšenie kuchyne umožnilo navrhnúť dostatočne veľký kuchynský ostrovček, centrovaný na stred daného priestoru.
  Ďalšou zaujímavosťou sú zakomponované tajné dvere v knižnici na poschodí, za ktorými sa skrýva ďalšia miestnosť.
  Tento projekt bol jedinečnou a osviežujúcou úlohou, ktorá zdôrazňuje surovú estetiku a odráža industriálny charakter lokality a tiež osobnosť klienta. Vyžadoval si starostlivé plánovanie a rešpektovanie existujúcej architektúry a výsledkom je vizuálne ohromujúci a funkčný priestor v centre mesta.

 • Author Description

  The Floriánova Street in Prešov has a truly remarkable history. Being one of the oldest and most significant streets in the city, it dates back to the 16th century when Prešov started to emerge as a bustling trade and craft center. Our focus was on the "Craft house," which historically served as a hub for craftsmen and their workshops.
  This rich historical backdrop played a pivotal role in the design process, making craft the central theme of our approach. The house currently comprises 2 large modern apartments, one of which we are eager to present.
  The 150 m2 loft apartment, showcasing an industrial design, serves as a testament to preserving the area's historical heritage while creating a distinctive and modern aesthetic experience.
  As you enter, the attention-grabbing "Cube" porcelain tiles, a popular ancient pattern, make an immediate impression. These tiles are also featured in the bathrooms of the loft apartment.
  A striking element of the interior is the custom-made black metal frame that connects the upstairs space, dividing a mini office on one side and a guest bedroom with a bathroom on the other. The dark, elegant look contrasts with the original wooden beams' rustic warmth. The gallery effectively increased the usable area without the need for extensive reconstruction, a key consideration for the client. The perforated walking sheet allows light to permeate the space, maintaining an open and airy ambiance. The original exposed wooden pillars support the entire structure, demonstrating our reverence for the existing architecture.
  Materials such as facing bricks, beams, and raw metal elements work in unison to create an authentic industrial look.
  Our goal was to preserve the historic building's character while modernizing the interior to meet present-day standards of functionality and comfort.
  We integrated modern technologies, including recuperation, a heat pump, and LED lighting. To ensure high quality and longevity, all furniture, crafted from solid wood, was custom-made by a local carpentry workshop. Additionally, all upholstered furniture, such as beds, sofas, and dining chairs, originated from a Slovak manufacturer, highlighting the craftsmanship of local producers. Attention was paid to selecting furniture and home accessories that can withstand fashion trends and stand the test of time.
  An intriguing feature is the hidden door in the kitchen leading to the utility room, allowing for the design of a spacious kitchen island at the center of the space.
  Another captivating element is the built-in secret door in the upstairs library, concealing yet another room.
  This project was a unique and invigorating assignment that emphasized a raw aesthetic and reflected the industrial nature of the site as well as the client's personality. It demanded meticulous planning and a deep respect for the existing architecture, resulting in a visually stunning and functional space in the heart of the city center.

Fotografie interiéru | Bohuš Štenko

Rekonštrukcia historického bytu v centre mesta