Skip to main content

Dom ako “na dovolenke”

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Lucia Morvayová | LUAL studio, s.r.o.
  Denisa Hrnčiarová | LUAL studio, s.r.o.
  Fotograf
  Lukáš Moravský
  Spoluautor Projektu
  LUAL studio tím | LUAL studio, s.r.o.
 • Voderady

  Ukončenie: 2022 | Plocha: 104m²

 • Autorský popis

  Predstavte si, že každé ráno vstávate v prostredí, kde každý detail pripomína exotickú dovolenku. Kde prírodné materiály spolu s rafinovaným dizajnom vytvárajú dokonalý únik od každodenného stresu. Toto bolo zadanie od majiteľa domu a my sme sa pustili do práce.
  Začali sme tým, že sme doslova “vykuchali” dom. Ako prvé sme zväčšili okná v obývacej izbe, čím sme dosiahli to, že interiér je naplnený prirodzeným svetlom. Následne sme sa pustili do stropu. Pôvodná myšlienka bola vytvoriť rovný drevený strop, no keď sme strhli pôvodný sadrokartón, ukázala sa nám strecha, v čom sme videli potenciál. Vznikla tak otvorená strecha s priznanými drevenými trámami. Táto zmena okamžite vniesla do priestoru pocit vzdušnosti.
  V obývačke sa na stene okrem tapiet s exotickou tematikou objavuje prírodný kameň, ktorý sme zvolili ako hlavný prvok. Tento materiál sme harmonicky zapojili aj do dizajnu kúpeľní, kde nahradil tradičné obklady. Každý kúsok kameňa pôsobí unikátne a dodáva domovu autentický charakter. Priestor sme doladili aj dekoračnými stierkami.
  Zaujímavým prvkom sú drevené lamelové dvere, ktoré svojim dizajnom prispievajú k celkovému exotickému vzhľadu interiéru. Či už otvárate dvere do spálne alebo obývacej izby, máte pocit, že vstupujete do iného sveta.
  Pri dizajnovaní osvetlenia sme sa rozhodli pre ručne vyrobené svietidlá z Bali. Každé jedno svietidlo je originál a stáva sa tak nielen zdrojom svetla, ale i výrazným dekoratívnym prvkom, ktorý priťahuje pozornosť.
  V spálni dominuje baldachýnová drevená posteľ. Je obklopená tapetami s exotickou tematikou a dodáva miestnosti nádych tropického raja. Celkový dojem dotvára jutová tapeta na strope.
  Na záver sme spojili dve miestnosti tak, aby majitelia mali spálňu spojenú so šatníkom. Tým sme zvýšili funkčnosť a estetickú hodnotu tohto priestoru.
  Netradične sme vyriešili aj barové sedenie - nahradili sme ho hojdačkami, ktoré sme v našom dizajnovom štúdiu ručne vyrábali. Podobne sme uvažovali aj pri doplnkoch, zvolili sme kúsky ručne vyrobené na Bali. Aj vďaka ním je dom jedinečný, čo majitelia ocenili. Cítia sa v ňom ako v exotickom raji.

 • Author Description

  Imagine waking up every morning to an environment where every detail is
  reminiscent of an exotic holiday, where natural materials along with a refined design
  create the perfect escape from the stress of everyday life. This was the homeowner´s
  brief and we set to work.
  We started by literally "gutting" the house. First, we enlarged the windows in the living
  room, making sure the interior was filled with natural light. Then we tackled the
  ceiling. The original idea was to create a flat wooden ceiling, but when we tore down
  the original plasterboard, the roof came into view and we realised it had potential.
  This resulted in an open roof with exposed wooden beams. Such a change
  immediately brought a sense of airiness to the space.
  In the living room, the exotic wallpaper we chose as the main element is
  complemented by natural stone on the wall. We also harmoniously incorporated this
  material into the design of the bathroom, where it replaced the traditional tiles. Each
  piece of stone looks unique and gives the home an authentic character. We also
  refined the space with decorative plaster finishes.
  An interesting element is the wooden slatted door, whose design contributes to the
  overall exotic look of the interior. Whether you open the door to the bedroom or the
  living room, you have the feeling that you are entering another world.
  When designing the lighting, we opted for handmade Bali lamps. Every single lamp is
  original so it becomes not only a source of light, but also a striking decorative
  element that attracts attention.
  The bedroom is dominated by a canopy wooden bed. Surrounded by exotic-themed
  wallpaper, the room feels like a tropical paradise. The jute wallpaper on the ceiling
  completes the overall impression.
  Finally, we connected two areas so that the owners had the bedroom connected to
  the walk-in closet. In this way, we increased the functionality and aesthetic value of
  this space.
  We also took an unconventional approach to the bar seating area, where we placed
  swings handmade in our design studio. We took a similar approach with the
  accessories, choosing pieces handmade in Bali. They make the house unique, which
  was appreciated by the owners. They feel like in an exotic paradise.

Fotografie interiéru | Lukáš Moravský

Dom ako “na dovolenke”