Skip to main content

Byt Unitas

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Jakub Budaj | Jakub Budaj
  Fotograf
  Matej Hakár
 • Bratislava

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 45m²

  Realizácia interiéru

  Stavebné práce
  Štefan Bodnár | Bodostav, s.r.o.
 • Autorský popis

  Byt Unitas

  Bytový dom sa nachádza v širšom centre Bratislavy. Byt sa nachádza v obytnom komplexe Unitas z 30. rokov minulého storočia od architektov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia. Priestor s jednou obytnou izbou pôvodne fungoval v dvoch traktoch, delený nenosnou priečkou v rámci nosného skeletového systému. Pri rekonštrukcií sme upravili dispozičné riešenie tak, aby spĺňalo súčasné požiadavky klienta - maximalizácia veľkosti zóny dennej a využiteľnosti priestorov zóny nočnej. Otvorenie dispozície umožnilo elimináciu chodby, využitie vyvýšenej úrovne spacieho kútu čiastočne supluje absenciu pivnice. Na malom priestore sa nám podarilo definovať nočnú a dennú hygienickú prevádzku - vstup so samostatným WC s umývadlom a práčkou, spálňa s vlastnou kúpeľňou. Dizajnové riešenie citlivo reflektuje pôvodnú fasádu jednotlivých objektov a necháva vyniknúť modulárnosť konštrukčného systému.

 • Author Description

  Apartment Unitas

  The apartment building is located in the wider center of Bratislava. The apartment is located in the Unitas residential complex from the 1930s by architects Fridrich Weinwurm and Ignác Vécsei. The space with one living room originally functioned in two tracts, divided by a non-load-bearing partition within the load-bearing skeleton system. During the reconstruction, we adjusted the layout so that it meets the client's current requirements - maximizing the size of the day zone and the usability of the night zone. The opening of the layout made it possible to eliminate the corridor, the use of the elevated level of the sleeping corner partly replaces the absence of a cellar. In a small space, we managed to define night and day hygienic operation - entrance with separate toilet with sink and washing machine, bedroom with its own bathroom. The design solution sensitively reflects the original facade of individual buildings and allows the modularity of the construction system to stand out.

Fotografie interiéru | Matej Hakár

Byt Unitas