Skip to main content

Apartmán na jazere

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Lucia Morvayová | LUAL studio, s.r.o.
  Denisa Hrnčiarová | LUAL studio, s.r.o.
  Fotograf
  Lukáš Moravský
  Spoluautor Projektu
  LUAL studio tím | LUAL studio, s.r.o.
 • Senec

  Ukončenie: 2024 | Plocha: 124m²

 • Autorský popis

  Zadanie majiteľov domu bolo vytvoriť jemný interiér, ktorý bude spojený s prírodou. Navyše, situácia stavby na Slnečných jazerách s priamym výhľadom na vodu predurčovala výber materiálov a celkovú atmosféru priestoru.
  V interiéri dominuje použitie dreva, ktoré dodáva celku teplo a pohodu. Veľké množstvo oblúkov na nábytku zasa zjemňuje prostredie a robí ho vizuálne príťažlivejším.
  Na stenách sa nachádza dekoratívna stierka, ktorá imituje kameň, čím sa ešte viac približuje k prírodnej estetike. Táto kombinácia materiálov nielenže spĺňa požiadavky na spojenie s prírodou, ale zároveň vytvára unikátnu a esteticky príjemnú atmosféru v každej miestnosti.
  V kúpeľniach sme použili betónové obklady, ktoré sú kombinované s tapetami s prírodnými motívmi. Tapety pokračujú až do sprchových kútov, čo je netradičné, ale veľmi efektné riešenie. Sanitárne zariadenia sú v iných farbách ako bežne používaná biela alebo čierna, a sú doplnené zlatými doplnkami, čo dodáva kúpeľniam nádych luxusu.
  Celkovo magický dojem interiéru upevňuje spojenie prírodných prvkov, ktoré sú obohatené o eleganciu oblúkov a o sofistikované doplnky. Tie sú pekne kombinované s funkčnými svietidlami. Osvetlenie v podobe bodoviek dopĺňajú ručne vyrobené svietidlá z Bali. Každý kúsok je ako šperk, ktorý sa vyníma v priestore. V našich návrhoch sú aktuálne tieto špeciálne svietidlá veľmi obľúbené a nenápadne vytvárajú náš konzistentný vizuálny jazyk.
  Nábytok do domu pri jazere sme nevyberali z klasických vzorkovníkových materiálov. Snažili sme sa nájsť niečo netradičné, čo by ešte viac umocnilo jedinečný charakter tohto interiéru. Výsledkom je nadčasový dizajn, ktorý je nielen krásny, ale aj plne funkčný a harmonicky spojený s prírodnými prvkami.
  Tento interiér tak odráža požiadavky majiteľov a prispôsobuje sa jedinečnej lokácii pri Slnečných jazerách.

 • Author Description

  The homeowners´ brief was to create a subtle interior that was connected to nature.
  In addition, the building´s location at the Slnečné jazerá in Slovakia with a direct view
  of the water predetermined the choice of materials and the overall atmosphere of the
  space.
  The interior is dominated by the use of wood, which adds warmth and comfort to the
  whole. In turn, the large number of arches on the furniture soften the environment
  and make it more visually appealing.
  The decorative plaster finish on the walls imitates stone, bringing it even closer to
  natural aesthetics. This combination of materials not only meets the requirements of
  connecting with nature, but also creates a unique and aesthetically pleasing
  atmosphere in every room.
  In the bathrooms, we used concrete tiles combined with wallpapers with natural
  motifs. The wallpaper continues into the shower cubicles, an unconventional but very
  effective solution. The sanitary fittings are in colours other than the commonly used
  white or black, and are complemented by gold accessories, which adds a touch of
  luxury to the bathrooms.
  Overall, the magical impression of the interior is strengthened by the combination of
  natural elements enriched with the elegance of arches and sophisticated
  accessories. They are beautifully combined with functional lighting fixtures. The
  lighting in the form of spotlights is complemented by handmade lamps from Bali.
  Each one is like a piece of jewellery that stands out in the space. These special
  lamps are very popular in our designs at the moment. They subtly create our
  consistent visual language.
  In the case of the lake house furniture, we did not choose from the classic range of
  sample book materials. We tried to find something unconventional that would further
  enhance the unique character of this interior. The result is a timeless design that is
  not only beautiful, but also fully functional and harmoniously combined with natural
  elements.
  The interior reflects the requirements of the owners and adapts to the unique location
  at Slnečné jazerá.

Fotografie interiéru | Lukáš Moravský

Apartmán na jazere