Skip to main content
 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Karolína Holly | HOLLY interior
  Fotograf
  Lívia Štokingerová
  Umenie v interiéri
  Kristína Honzírková
 • Bratislava

  Ukončenie: 2022 | Plocha: 95m²

  Realizácia interiéru

  Nábytok
  Filip Valachovič | Valachovič studio
  Vladimíra Ilavská | Studio Lavish
  Lukáš Tesák | Nesia
  Lucia Paizkerová | Senator Nitra
  Dekorácie
  Timea Petranyi | Decor et prestige
  Podlahy
  Kristína Tomčíková | Parkett designer
 • Autorský popis

  Dovoľte mi predstaviť vám projekt BYTP, realizovaný v bratislavskej časti Palisády, ktorého cieľom rekonštrukcie bolo premeniť byt na moderný, funkčný a estetický priestor, rešpektujúci charakter domu a prostredia.
  Za inovatívny možno považovať prístup k farebnej kompozícii a práci s farbami, prostredníctvom ktorých sme vytvorili vizuálne harmonický celok. Denný priestor využíva základné farby ako žltá, modrá a červená, smerom k nočnej časti sa farebnosť tlmí do bordovej a béžovej. Otvorená denná zóna zaberá takmer polovicu bytu, preto je vizuálne diferencovaná farbami a prvkami mobiliáru na subzóny podľa funkčného využitia. Zámerom bolo vytvoriť nadčasový interiér nepodliehajúci módnym trendom, ktorý by tak bol dlhodobo udržateľný. Pri realizácii sme preferovali slovenských výrobcov, napr. v prípade drevených parkiet a čalúneného nábytku. Významný podiel mobiliáru je vintage - takziež prispievajúci k udržateľnosti, keďže tieto kúsky boli vyrobené pred dekádami a teraz majú ďalšie využitie. Nové zariaďovacie prvky boli vyberané s dôrazom na trvácnosť a estetiku, od výrobcov spĺňajúcich európske normy a zásady ochrany životného prostredia.
  Investorka jasne definovala zadanie: maximálne využiť potenciál bytu a zlepšiť svetelnú pohodu, bez rozsiahlych stavebných zásahov do dispozície. Hlavnou prioritou bolo zabezpečiť dostatok rôznych druhov úložných priestorov. Špecifickým obmedzením bola požiadavka na zachovanie zánovnej kuchynskej linky po predchádzajúcich majiteľoch. Úpravou sme ju funkčne a vizuálne integrovali do nového konceptu. Táto výzva bola prijatá s prihliadnutím na šetrenie zdrojov a udržateľnosť, v opačnom prípade by kuchynská linka skončila na zbernom dvore.
  Jedinečným prvkom interiéru je nadrozmerný obraz v chodbe od slovenskej autorky, ktorý hneď pri vstupe navodí dojem eklektického mestského bytu. Transformuje chodbu z komunikačného priestoru na reprezentatívnu zónu. Projekt BYTP je syntézou kreativity a funkčnosti, vedúci k priestoru, ktorý je nielen esteticky príťažlivý, ale aj praktický a udržateľný.

 • Author Description

  Let me kindly introduce the project BYTP carried out in the Palisády district of Bratislava. The aim was to transform the apartment into a modern, functional, and aesthetic space while respecting the character of the building and its surroundings.
  The approach to color composition and the use of colors can be considered innovative, in fact creating a visually harmonious entity. The living area utilizes primary colors such as yellow, blue and red, in private part colors are transitioning to more subdued tones like burgundy and beige. The open living zone occupies nearly half of the apartment, so there was a need to visually differentiate it into sub-zones based on function using color and furniture elements. The intention was to create a timeless interior that does not succumb to fashion trends and will ensure long-term sustainability. During the realization works we preferred local manufacturers for wooden parquet and upholstered furniture. A significant portion of the furniture is vintage and contribute to sustainability, as these pieces were made decades ago and now they are reused. New furnishing elements were selected with an emphasis on durability and aesthetics, from manufacturers meeting European standards and environmental protection principles.
  The investor clearly defined the goal: to maximize the potential of the apartment and improve light comfort without extensive structural changes of the layout. The main priority was to ensure a sufficient variety of storage spaces. A specific constraint was the requirement to retain the nearly new kitchen counter from the previous owners. By modifying it, we functionally and visually integrated it into the new concept. This challenge was accepted with a focus on resource-saving and sustainability, as the kitchen counter would otherwise end up in a junkyard.
  A unique element of the interior is an oversized painting in the hallway by a Slovak artist, which immediately upon entry creates the impression of an eclectic urban apartment. It transforms the hallway from a mere communication space into a representative zone. The BYTP project is a synthesis of creativity and functionality leading to a space that is not only aesthetically attractive but also practical and sustainable.

Fotografie interiéru | Lívia Štokingerová

BYTP