Skip to main content

Byt v Dobrom dome

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Michaela Pivoňková | Atelier 27.9
  Lenka Némethová | Atelier 27.9
  Fotograf
  Lenka Némethová | Lenka Nemethova
 • Bratislava

  Ukončenie: 2023 | Plocha: 90m²

  Realizácia interiéru

  Stavebné práce
  HSP stavby
  Nábytok
  Huliman stolárstvo
  Javorina
  TON
  Podlahy
  Stillwood
  Dekorácie
  Decor interiér
  Osvetlenie
  The light
  Sanita
  Elite bath + kitchen
 • Autorský popis

  Požiadavka minimálnych stavebných zásahov je pri návrhu často vnímaná ako obmedzenie. V prípade bytu z davu a vinohradov vytŕčajúcej bratislavskej novostavby však vytvárať, ešte čerstvý, stavebný odpad nebolo nevyhnutné.

  Racionálna dispozícia dennej zóny s možnosťou vytvorenia kuchyne s ostrovom, jedálne a vzdušnej obývačky sa v súčasnej ponuke rezidenčných projektov nevidí často. Dojem z dlhšej chodby eliminuje zrkadlový obklad pri vstupe, ktorý ju spolu so vstupným priestorom opticky rozširuje a v odrazoch komunikuje priestorové nadväznosti.

  Os chodby plynúca naprieč celou dĺžkou bytu pretína mierne preusporiadanú dennú zónu, v ktorej rohovú kuchyňu nahradila nika s ostrovom, funkčne prepájajúcim priestor. Centrálne umiestnená pohovka tvorí rôzne mikrosvety. Čitateľský naproti knižnici, výhľadový ku Karpatom, no súčasne otvorene komunikuje so spoločenskou zónou.

  Plátno skryté za závesmi naznačuje, že technické vybavenie bytu je až druhou vrstvou návrhu. Náznakové zaoblenia spolu s materiálovou a farebnou paletou reflektujú záľubu mladého páru v cestovaní, udávajúc tón uvoľnenej atmosféry bytu.

 • Author Description

  The demand for minimal construction interventions is often viewed as a constraint in the design process. However, when considering an apartment within a newly built structure standing out in a crowd, and vineyards, in Bratislava, the need for additional, still fresh, construction waste was deemed unnecessary.

  The rational layout of the daytime zone, which allows for a kitchen with an island, dining area, and spacious living room, is a rare find in today's residential projects. To eliminate the impression of a long hallway, mirrored cladding was employed at the entrance, visually widening the space and facilitating spatial connections through its reflections.

  The axis of the hallway extending through the entire length of the apartment, intersects with the slightly reconfigured daytime zone. Here, a corner kitchen has been replaced by a niche with an island, seamlessly connecting the space functionally. A centrally positioned sofa delineates various micro zones: a reading corner opposite the library, offering views of the Carpathians while maintaining an open connection with the social area.

  The presence of a projection screen hidden behind the curtain underscores that the technical elements of the apartment are hidden within the second layer of the design. Hinted curves, along with a carefully curated material and color palette, reflect the young couple's passion for travel, setting the tone for the apartment's relaxed atmosphere.

Fotografie interiéru | Lenka Némethová

Byt v Dobrom dome