Skip to main content

3x4x12 – Interiér pre poľovníka

 • Autori interiéru

  Gestor
  doc. Mgr. Miroslav Debnár | Vysoká škola výtvaných umení
 • Ukončenie: 2023 | Plocha: 48m²

 • Autorský popis

  • Koncept bývania pre poľovníka.
  • Domček je zdvihnutý od zeme po vzore poľovníckych rozhľadní. Zdvihnutie v prvom rade eliminuje návštevu neželaných hostí ako sú lesné zvieratá a hmyz a taktiež nám podporuje rozhľad do diaľky.
  • Oceľové nohy držia domček vo vzduchu a ich vnútorná dutina slúži na prívod vody, elektriny a tiež odpad.
  • Samotný dom je postavený z dreva, ktoré je obnoviteľným prírodným materiálom.
  • Vertikálne usporiadanie CLT panelov obklopujúcich dom vytvára jedinečné tienenie, ladiace s okolitým prostredím. Domček sa stáva takmer neviditeľnou súčasťou prírody.
  • V interiéry dominuje drevený dekor. Drevená podlaha a strop nám vytvárajú pocitovo veľmi teplý a príjemný priestor. Panely z preglejky, tvoria veľkú časť obkladu s priznanou
  hranou a sú obohatené o viaceré funkcie (dvierka, steny, obklad, parapety).
  • Protiklad k drevenému dekoru tvorí keramika so vzorom svetlo-šedého betónu (obklad v
  kúpeľni, na toalete, zástena a pracovná doska v kuchyni). Pracovná doska z keramiky
  umožňuje integráciu indukčnej platne zospodu dosky, čím získame čistú pracovnú plochu.
  • V strede interiéru sa nachádza bunka, ktorá v sebe obsahuje 4 úžitkové priestory:
  pracovňa, kúpeľňa, šatník a kuchyňa.
  • Ďalšou dominantou je zelené oceľové schodisko zakončené vyhliadkovou plošinou, ktorá
  sa nachádza vo výške takmer 10 metrov.

 • Author Description

  • Hunting Lodge Concept
  • The cottage is elevated from the ground, following the design of hunting observation towers. Elevation primarily eliminates the visits of unwanted guests such as forest animals and insects, while also enhancing long-distance visibility.
  • Steel legs support the cottage in the air, and their internal cavity serves for water, electricity, and waste supply.
  • The house itself is built from wood, which is a renewable natural material.
  • Vertical arrangement of CLT panels surrounding the house creates unique shading that harmonizes with the surrounding environment. The cottage becomes an almost invisible part of nature.
  • The interior is dominated by wooden decor. A wooden floor and ceiling create a warm and pleasant atmosphere. Plywood panels make up a significant part of the cladding with exposed edges, enriched with various functions (doors, walls, cladding, sills).
  • In contrast to the wooden decor, ceramic with a light-gray concrete pattern forms the bathroom cladding, toilet, partition, and kitchen countertop. The ceramic countertop allows the integration of an induction hob from underneath, providing a clean working surface.
  • In the center of the interior, there is a core containing utility spaces: a workspace, bath- room, wardrobe, and kitchen.
  • Another focal point is the green steel staircase culminating in an observation platform located at a height of almost 10 meters.

Fotografie interiéru

3x4x12 – Interiér pre poľovníka