Skip to main content

Moderní nomádi

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Denisa Kovalčíková | Technická univerzita vo Zvolene
  Gestor
  Ing. arch. Stanislava Švantner Troppová | Technická univerzita vo Zvolene
 • Ukončenie: 2022 | Plocha: 42m²

 • Autorský popis

  Privátne ubytovanie pre študentov botaniky.
  V byte je vložený oddelený mobilný pracovný priestor, v ktorom je možné meniť miesta, čo je prínosné aj z hľadiska efektívneho učenia.
  V priestore je umiestnený skleník, v ktorom majú rastliny ideálne podmienky na svoj rast. Rastliny sú pestované hydroponickou formou - v živnom roztoku, takže ich stačí zalievať len zriedka a nie sú napádané škodcami. Tento spôsob pestovania je ideálny pre študentov, ktorí často na dlhšie cestujú.
  V interiéri sú vložené prvky, ktoré sú inšpirované popínavými rastlinami. Jednotlivé kusy nábytku, ako “rastú a popínajú sa” menia funkciu, ktorá je definovaná ich tvarom.

 • Author Description

  Private accommodation for botany students.

  The apartment features a dedicated mobile workspace where students can easily change their seating arrangements, enhancing their learning efficiency.

  Additionally, the space includes a greenhouse where plants thrive under ideal conditions. Utilizing hydroponic cultivation, the plants grow in a nutrient solution, requiring infrequent watering and remaining free from pests. This cultivation method is particularly suitable for students who often travel for extended periods.

  Inspired by climbing plants, the interior incorporates elements that mimic their growth patterns. Each piece of furniture transforms its function as they "grow and climb," adapting to the space according to their shape.

Fotografie interiéru

Moderní nomádi