Skip to main content

Terapeutický interiér

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Diana Fábryová | TUZVO
  Gestor
  Mgr. art. Lucia Spišiaková Kružlicová, ArtD. | TUZVO
 • Ukončenie: 2024 | Plocha: 60m²

 • Autorský popis

  Témou mojej bakalárskej témy bol Terapeutický interiér, kde som sa rozhodla navrhnúť bývanie pre človeka so systémovým lupusom. Ide o ochorenie kde namiesto toho aby systém ochraňoval telo pred baktériami a vírusmi, útočí na vlastné tkanivá pacienta. Medzi hlavné príznaky patria bolesti svalov a kĺbov, na ktoré som sa zamerala pri navrhovaní. Takýto človek s bolesťami má problémy s chodením a preto potrebuje nejaké pomôcky pri chodení a preto som v celom priestore umiestila madlá, ktoré mu pomáhajú so stabilitou alebo vstávaní či už z postele alebo gauča. Kvôli bolestiam a veľkému množstvu liekov, ktoré pacient užíva, spôsobujú modriny a preto som dbala na bezpečnosť. Priestor som viac otvorila a zaoblila a vyhla sa tak možným zraneniam.

 • Author Description

  The subject of my bachelor's thesis was Therapeutic Interior, where I decided to design housing for a person with systemic lupus. It is a disease where instead of the system protecting the body from bacteria and viruses, it attacks the patient's own tissues. The main symptoms include muscle and joint pain, which I focused on when designing. Such a person with pain has problems with walking and therefore needs some aids when walking, and therefore I have placed handrails throughout the space to help him with stability or getting up from bed or couch. Because of the pain and the large amount of drugs that the patient takes, they cause bruising, so I took care of safety. I opened and rounded the space more and avoided possible injuries.

Fotografie interiéru

Terapeutický interiér