Skip to main content

AirBNB v priestoroch bývalej stodoly

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Diana Fábryová | TUZVO
  Gestor
  Mgr. art Lucia Spišiaková Kružlicová, ArtD. | TUZVO
 • Ukončenie: 2023 | Plocha: 60m²

 • Autorský popis

  Téma semestrálnej práce bola staré a nová elementy v novom celku- hybridnosť. Pre túto tému som si vybrala stodolu, ktorú som sa rozhodla zariadiť ako krátkodobé bývanie (airbnb), pre 4 ľudí prípade menšiu rodinu. Inšpirovala som sa vidieckym bývaním, kde si väčšinou všetko vešali, či už na steny alebo na vešiaky, a práve to vešanie som chcela využiť v priestore, na ktoré som použila popruhy. Nachádzajú sa v chodbe ako vešiak a botník a na schodisku vytvárajú zábradlie. V kúpeľni som taktiež chcela zanechať vešanie, a preto som využila sieťku na seno, ktorá sa nachádza vedľa umývadla na rôznu kozmetiku, a na stene na uteráky. Medzi kuchyňou a spoločenskou časťou sa nachádza krb, ktorý miestnosť predeľuje. V kuchyni sú taktiež využite popruhy na zavesenie pomôcok na varenie a ako úchytky na dvierkach a taktiež sa nachádzajú aj na dverách ako kľučka. V spálni a detskej izbe sú popruhy využite ako nočné stolíky a vešiaky.

 • Author Description

  The theme of the semester work was old and new elements in a new whole - hybridity. For this topic, I chose a barn, which I decided to furnish as a short-term accommodation (airbnb), for 4 people, a small family. I was inspired by rural living, where everything was mostly hung, either on the walls or on hangers, and I wanted to use that hanging in the space for which I used straps. They are located in the hallway as a hanger and a shoe rack and form a railing on the staircase. I also wanted to leave hanging things in the bathroom, so I used the hay net, which is located next to the sink for various cosmetics, and on the wall for towels. Between the kitchen and the social area there is a fireplace that divides the room. Straps are also used in the kitchen for hanging cooking utensils and as handles on the door, and they are also found on the door as a handle. In the bedroom and children's room, the straps are used as bedside tables and hangers.

Fotografie interiéru

AirBNB v priestoroch bývalej stodoly