Skip to main content

Kancelária pre architektonickú firmu

 • Autori interiéru

  Autor Projektu
  Diana Fábryová | TUZVO
  Gestor
  Mgr. art. Lucia Spišiaková Kružlicová, ArtD. | TUZVO
 • Ukončenie: 2023 | Plocha: 68m²

 • Autorský popis

  Pre tému vertikálne a urbánne prostredie som navrhovala kanceláriu pre architektonickú firmu. Výška stropov má 5 metrov preto som sa rozhodla spraviť druhé poschodie, na ktorom sa nachádza zasadacia miestnosť pre meetingy a tlač. Na prízemí sa nachádzajú kancelárske stoly, pri ktoré som navrhla osvietenú tabulu, na nápady. V strede objektu sa nachádza otvorená miestnosť pre šéfa oddelená od vchodu mliečnym sklom. Pri hlavnom vchode na pravo som umiestnila sedenie pre zákazníkov, kde sa nachádza aj materiálová stena. Pre viac miesta v priestore som objekt v strede zaoblila.

 • Author Description

  For the vertical and urban environment theme, I designed an office for an architectural firm. The ceiling height is 5 meters, so I decided to build the second floor, where the meeting room and press are located. On the ground floor there are office desks, where I designed an illuminated blackboard for ideas. In the center of the building there is an open room for the boss, separated from the entrance by frosted glass. At the main entrance on the right, I placed seating for customers, where there is also a material wall. For more space in the space, I rounded the object in the middle.

Fotografie interiéru

Kancelária pre architektonickú firmu